K objednávce nad 1250 Kč smažený česnek 50g ZDARMA

Černý česnek: silné antioxidační účinky (+studie)

O zdraví se dnes píše pořád a všude. Názory na problematiku se rozcházejí, kvalita zdrojů pokulhává a v množství doplňků stravy se už nikdo nevyzná. Pravdou je, že komplexní témata lze jen těžko zjednodušit, nabízená řešení nelze zobecnit a proto se musíme spoléhat na vlastní úsudek, který budujeme nikdy nekončícím vzděláváním. Tento článek Vám má pomoci rozšířit povědomí o antioxidačních účincích v lidském těle a o roli černého česneku v tomto procesu.

Antioxidační mechanismus

Dýchání, okysličení krve, ATP tvorba energie - základy života, ale zároveň procesy oxidující organismus. Konzumujeme tepelně upravovaná jídla, průmyslově zpracovaná jídla, dýcháme smog, manipulujeme s plasty a používáme chemické látky v kosmetice nebo čistících prostředcích. To je také součást života, ale zároveň spuštění řetězové reakce volných radikálů. Naše míra zdraví/nemoci ovlivňuje antioxidační mechanismy v těle. Jinými slovy ANTIOXIDACE se týká nás všech, je nedílnou součástí živých organismů a například jeden z antioxidačních enzymů - superoxiddismutáza (SOD) - je součástí každé buňky. (1)(2)

Oxidační stres jako příčina nemocí

Bavíme-li se o závažných onemocněních jako Alzheimerova choroba, diabetes mellitus, ateroskleróza či o různých typech rakoviny, můžeme se zároveň bavit o oxidačním stresu – nerovnováze mezi antioxidačními mechanismy a množstvím volných radikálů (= také příčina stárnutí). Tento stav v těle přinejmenším koreluje s výskytem a trváním nemoci. Avšak nemoc se může opravdu vyvinout ze stavu této nerovnováhy, protože volné radikály poškozují buněčné obaly, mění proteiny a aminokyseliny a mění i DNA. Epigeneticky ovlivňují expresi genů a to negativním způsobem. Nemoc se nám nepřihodí ze dne na den, trvá to dlouho a někdy zcela skrytě. Ač je naše poznání stále nedokonalé a nikdy si nemůžeme být zcela jisti, minimálně víme, že podpora antioxidačních mechanismů k udržení rovnováhy volných radikálů je jedním z esenciálních pilířů zdraví. (1)(2)
Pro zájemce o kvalitní text na téma antioxidace, volné radikály a stárnutí doporučujeme článek pro internisty a praktické lékaře zpracovaný MUDr. Pláteníkem, kterého zde sami citujeme jako zdroj.
 

Silné antioxidační účinky černého česneku

Při rešerši vědeckých článků o černém česneku lze často narazit na studie zaměřené na měření antioxidačních účinků. Děje se tak ze dvou důvodů:

  1. Již je zjištěno, že černý česnek je silným antioxidantem. Badatele zajímá, jak moc silným je a které látky za tím stojí. Zkoumají tento efekt ve vztahu k různým nemocem či jiným látkám.
  2. Klasický čerstvý česnek nedisponuje silnými antioxidačními účinky a proto ho výzkumníci často staví jako referenci k porovnání a snaží se identifikovat hlavní rozdíly.

 

Představme si látku a její efekty, která při zkoumání černého česneku vyčnívá nade všechny.

S-Allyl Cystein (SAC)

  • inhibituje (=zabraňuje) formaci zasítěných proteinů (crosslinking) jako produktů glykace (důsledek mj. oxidačního stresu) a to v mnoha stádiích oproti jiným inhibitorům 
  • po absorpci SACu trávicím traktem ho stále nalézáme v plazmě, játrech a ledvinách (na rozdíl od látek obsažených v čerstvém česneku jako alliin, allicin, gamma-glutamyl cystein a řadě sulfidů)
  • inhibituje NF-kappa B transkripční faktor negativně ovlivňující geny a produkující volné radikály
  • chrání proti vnitrobuněčnému oxidativnímu stresu
  • v konkrétní in vivo (živé) studii se ukazuje jako efektivní při snížení toxicity srdce a jater při použití chemoterapie
  • jeho efekt je posílen synergií s dalšími drobnými antioxidanty (3)(4)
 
O SACu od nás neslyšíte poprvé ani naposledy. Tato nenápadná sloučenina je v černém česneku obsažena až 50x více oproti běžném česneku (5). Co ale naznačují jeho efekty?
 

Zdravý člověk/člověk bez chronické nemoci

Konzumováním černého česneku do sebe dostáváme kombinaci vitamínů, aminokyselin, flavonoidů, polyfenolů, antioxidantů a dalších látek, které pozitivně ovlivňují činnost našeho organismu. Ve více než 40 klinických pokusech s černým česnekem nebyl zaznamenán žádný vedlejší účinek (3). Život v našem prostředí již bohužel není přirozený a externí podpora vnitřních antioxidačních enzymů je prevencí a ochranou našeho budoucího zdraví. 

 

Člověk trpící konkrétním onemocněnímNovinka černý česnek kapsle

Samotná nemoc zesiluje nerovnováhu tvorbou nových volných radikálů a oslabením regulačních mechanismů našeho organismu. Jedna studie provedená na myších, které byly ve stavu podobném cukrovce 2. typu, ukazuje na omezení tvorby volných radikálů a na likvidaci těch aktivních ve prospěch černého česneku oproti normálnímu a oproti skupině bez intervenční složky. Díky černému česneku došlo k podpoře činnosti všech vnitřních enzymů. Studie poukazuje na možnou prevenci proti diabetickým komplikacím. Jiná studie ukázala na prevenci proti tvorbě produktů pokročilé glykace, které rovněž komplikují průběh cukrovky, dále také kardiovaskulárních, neurodegenerativních a plicních onemocnění. Jiný nález ukazuje na omezení tvorby volných radikálů spojených s příjmem léků, kterými se nemocní léčí (díky inhibici CYP2E1). (3)(4)(5)

 
Černý česnek má oproti ostatním výhody ve své síle, jednoduchosti konzumace, minimální potřebě úpravy a dlouhodobé trvanlivosti. Také nedráždí žaludek, ani nezpůsobuje zápach z úst jako klasický česnek. Jeho pravidelná konzumace v malých dávkách jako prevence nebo ve vyšších dávkách při akutním problému může být jedním z řešení na vaší cestě k dlouhodobému zdraví. Vybrat si můžete mezi stroužky nebo kapslemi.
 
 
Děkujeme za přečtení.
Za tým Garlio,
Petr
 

Zdroj:

(1) ŠTÍPEK, Stanislav, 2000. Antioxidanty a volné radikály ve zdraví a v nemoci. B.m.: Grada Publishing. ISBN 978-80-7169-704-6.
(2) PLÁTENÍK PH. D, Jan, 2009. Volné radikály, antioxidanty a stárnutí. Interní medicína pro praxi. 1.3., roč. 11, č. 1, s. 30–33. ISSN 12127299, 18035256.
(3) AHMAD, Muhammad Saeed, Monika PISCHETSRIEDER a Nessar AHMED, 2007. Aged garlic extract and S-allyl cysteine prevent formation of advanced glycation endproducts. European Journal of Pharmacology [online]. 30.4., roč. 561, č. 1, s. 32–38. ISSN 0014-2999. Dostupné z: doi:10.1016/j.ejphar.2007.01.041
(4) BANERJEE, S. K., Pulok K. MUKHERJEE a S. K. MAULIK, 2003. Garlic as an antioxidant: the good, the bad and the ugly. Phytotherapy Research [online]. 1.2., roč. 17, č. 2, s. 97–106. ISSN 1099-1573. Dostupné z: doi:10.1002/ptr.1281
(5) LEE, Young-Min, Oh-Cheon GWEON, Yeong-Ju SEO, Jieun IM, Min-Jung KANG, Myo-Jeong KIM a Jung-In KIM, 2009. Antioxidant effect of garlic and aged black garlic in animal model of type 2 diabetes mellitus. Nutrition Research and Practice [online]. roč. 3, č. 2, s. 156–161. ISSN 1976-1457. Dostupné z: doi:10.4162/nrp.2009.3.2.156